ALTIN
DOLAR
EURO
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Samsun 21°C
Gök Gürültülü

Tüzük

27.12.2019
A+
A-
Tüzük

SAMİKAD

SAMSUN İŞ KADINLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1 – Derneğin Adı : “Samsun İş Kadınları Derneği’dir.

                Kısa Adı  : SAMİKAD’dır.

Derneğin merkezi SAMSUN’dur.Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

                Derneğin Amacı

                Madde 2 – Dernek , kadınların iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak,kadın girişimci sayısını artırmak,mevcut kadın girişimcileri güçlendirmek amacıyla kadın girişimci derneklerinin yürütmekte oldukları faaliyetlerde destek olmak ,böylece ülke ekonomisine katkılarını artırmak , kadın girişimcilerin kendi aralarındaki işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak , bu çerçevede kadınlara istihdam yaratacak girişimlere destek olmak ,kadın girişimcilerin karşılaştıkları güçlüklerin aşılması amacıyla faaliyetleri yürütmek ve ülke ekonomisine katkılarını arttırmak , kadın girişimcilerin bölgesel örgütlenmesine bilgi , tecrübe , eğitim gibi destekler sağlayarak girişimci kadınların sayısını artırmak ,kadının ülke geneline sosyal,kültürel,ekonomik hayattaki ve karar mekanizmalarında konumunu güçlendirmeye yönelik olarak maddi ve manevi yardım ve destekte bulunmayı amaçlar.

                Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

                Dernek tarafından sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile ilgili kurum ve kuruluşların mevzuat hükümlerine uyulmak zorundadır.

1-       Kadın girişimciliğinin ve istihdamının ülke yararı doğrultusunda artırılması için yasa düzenleyicisi organlar,kurumlar ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak , öneriler geliştirmek,katkıda bulunmak.

2-       Toplumda kadının konumu ve statüsünü yükseltecek ,  kadının mesleki eğitim alması ve çalışma yaşamında daha çok yer almasını sağlayacak iş dünyasının talep ettiği bilgi ve vasfı kazandıracak , kadınlara toplumun sunduğu fırsatlardan eşit olarak yararlanmasını sağlayacak eğitimler için projeler oluşturmak.

3-       Girişimci kadınların ülke ekonomisine katkıları yönünde uluslar arası ekonomik birimler nezdinde girişimlerde bulunmak ve düzenlemeler yapılmasına katkıda bulunmak.

4-       Kadınlara girişimcilik bilincinin ülke çapında oluşturulması , konunun geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılması yönünde fon yaratacak fon kaynağı sağlayacak projeler oluşturmak ve ilgili mercilere sunmak

5-       Girişimci kadınlar idari , mali ve hukuki konular bilişim teknolojisi elektronik ticaret ve bu alanlarda meydana gelen son gelişmeler hakkında bilgi vermek,belirtilen konularda üyelerinden gelen talepleri diğer üyeleri veya uzmanları aracılığıyla yanıtlamak ve yaratıcı fikirleri olan kadın girişimcilere faaliyet göstermek istedikleri alanda ihtiyaç duyacakları teknik ve mali desteğe ulaşmalarında yardımcı olmak.

6-       Üyeleri arasındaki dayanışma ve işbirliğini artırıcı her türlü faaliyette bulunmak

7-       Yasal gereklilikleri yerine getirmek kaydıyla başka ülkelerde benzeri çalışmalarda bulunan dernek, vakıf v.b. kuruluşlarla bilgi alışverişlerinde bulunmak, ulusal ve uluslar arası seminerler düzenlemek , yabancı ülkelerdeki benzer dernekler tarafından düzenlenen seminer , eğitim , ve dernek amacı ile uyumlu şair faaliyetlere katılmak üzere temsilci göndermek,temsilcilerini geri çekmek,söz konusu dernek ve kuruluşlara üye olmak.

8-       Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere , konferanslar , paneller , sosyal etkinlikler , yarışmalar düzenlemek,jüriler oluşturmak,ödüller vermek.

9-       Amaç ve faaliyetleri dahilinde radyo ve televizyon,dergi,gazete,kitap , broşür gibi yayın vasıtalarından faydalanmak,video,kaset,belgesel,film ve CD hazırlamak web sitesi gibi her türlü bilişim ve iletişim teknolojisine dayalı platform , radyo ve televizyon kurmak,arşiv oluşturmak,dernek adına dergi,gazete,kitap,broşür ve süreli yayın çıkartmak amacıyla ilgili makamlarından onay almak.

10-    Mevcut ve ileride kurulacak ulusal ve uluslar arası özel ve resmi kuruluşlar ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki teşekküller , vakıf , dernek, kooperatif, federasyon, konfederasyon veya her türlü üst kuruluş , birlik ve benzerleriyle doğrudan doğruya veya bunlara bağlı olan kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve üye olmak ,üyelikten ayrılmak.

11-    Yurtiçi ve yurt dışından şartlı yada şartsız bağış kabul etmek , Dernek tüzel kişiliği adına gerekli taşınır ve taşınmazları satın almak,her türlü ayni hakka sahip olmak ,ipotek tesis edilmiş ise fes etmek , kullanım haklarını almak yada işletmek,kiralamak,sahip olduğu yada alacaklarını kiraya vermek,lokal ve diğer sosyal tesisler açmak işletmek,burs vermek,kredi almak,borçlanmak için gerekli olan her türlü hukuka uygun eylem ve işlemleri yapmak

12-    Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar,iktisadi işletmeler,yardımlaşma sandığı kurmak veya bu gibi kuruluşlarla iş biriliği yapmak.

13-    Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak,her türlü teknik araç ve gereci,demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

14-    Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak.

15-    Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar ,konser, balo, tiyatro, sergi, spor,gezi ve eğlenceli etkinlikler v.b.düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerinden yararlanmalarını sağlamk,

16-    Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıflar Kamu Kurum  ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

17-    Aynı amacı taşıyan derneklerle federasyon kurmak,federasyona kurucu üye olarak katılmak,gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

18-    Tüzük amaçları doğrultusunda kanunlarla yasaklanmamış ihtiyaç duyulan her türlü faaliyetini yürütmek.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek , sosyal alanda faaliyet gösterir.

                Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3 – Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan çalışma hayatında aktif , kamu ve özel kişilerle çalışan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu , dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.Başvuru kabul edilen üye ,bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğe maddi ve manevi bakımından önemli bakımından önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile fahri üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4 – Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla ,dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.Üyelikten ayrılma , üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5 – Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller,

1-       Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-       Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-       Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatının 6 ay içinde ödememek,

4-       Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-       Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar,üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-       Genel Kurul,

2-       Yönetim Kurulu,

3-       Denetim Kurulu,

4-       Disiplin Kurulu,

5-       Komiteler ve çalışma grupları

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli , Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7 – Genel kurul , derneğin en yetkili karar organı olup;derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

1-       Olağan genel kurul 2 yılda bir Mayıs ayı içerisinde yönetim kurulunun tespit ettiği yerde yapılır.

2-       Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.

Yönetim kurulu,genel kurulu toplantıya çağırmazsa;üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi , 3 üyeyi genel kurul toplantıya çağrılmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu , dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler , en az 15 gün önceden , günü , saati , yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır .Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa,ikinci toplantının hangi gün,saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ve ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az , 60 günden fazla olamaza.

        Toplantı , çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa , bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle , ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya , birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

        Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

        Genel kurul , katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun ,tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı , yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz .Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri , yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.Üyeler,yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler,toplantı yönetim kurulu başkanı  veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

        Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.Genel kurulda , yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür.Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır;üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.tüzel kişinin üye olması halinde , tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

        Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.Toplantı sonunda , tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu  başkanına teslim edilir.Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna 7 gün içinde teslim etmekten sorumludur.

        Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usulu ve Şekilleri

        Madde 8 – Genel Kurulda , aksine karar alınmamışsa , yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.Gizli oylar,toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

        Açık oylamda , genel kurul başkanın belirteceği yönetim uygulanır.

        Genel kurul kararları,toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

        Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

        Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

        Madde 9 – Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1 – Dernek organlarının seçilmesi ,

2 – Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-  Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası

4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5 – Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6 – Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8- Federasyon temsilcisi delegelerini seçmek,

9 – Derneğin fesih edilmesi

10- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

11- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Yönetim Kurulunun Teşkili , Görev ve Yetkilileri

Madde 10 – Yönetim kurulu ,7 asil ve 7 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu,seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan , başkan yardımcısı, sekreter , sayman ve üyeyi belirler.

        Yönetim kurulu , tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.Kararlar,toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

        Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mevcuttur.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-       Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-       Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-       Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-       Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak,derneğe ait taşınmaz malları satmak bina veya tesis inşa ettirmek , kira sözleşmesi yapmak,dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-       Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-       Genel kurulda alınan kararları uygulamak

7-       Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak

8-       Bütçenin uygulanmasını sağlamak

9-       Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarına karar vermek

10-    Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak

11-    Derneğin faaliyetlerinin yürütülmesi hususuna açıklık getirecek bir yönetmelik hazırlamak ve bu yönetmelik hükümlerini ilk genel kurulun onayından sonra uygulamaya koymak

12-    Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

Denetim Kurulunun Teşkili , Görev ve Yetkileri

         Madde 11 – Denetim kurulu , 3 asil ve 3 yedek üye olarak genel kurula seçilir.

       Denetim kurulu asil üyeliğinde,istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy       çokluğu sırasına göre yedek üyeleri göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

       Denetim kurulu ; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini , defter , hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçların bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

       Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Disiplin Kurulu

Madde 13 – Disiplin kurulu 3 asil ve 3 yedek üye olarak genel kurul tarafından seçilir.Dernek üyeleri hakkında yapılacak şikayetleri inceler sonucunu yönetim kuruluna bildirilir.

Komiteler ve Çalışma Grupları

Madde 14 – Dernek yönetim kurulu kararı ile amaç ve hizmet konularını ihtiva eden komiteler ve çalışma grupları oluşturur.Bu komite ve çalışma grupları yönetim kurulunun vermiş olduğu görevleri yerine getirir.Neticesini yönetim kuruluna rapor halinde sunar.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 15 – Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1 – Üye Aidatı : Üyelerden 250.00 TL . Giriş aidatı alınır.Yıllık ise 125.00 TL aidat alınır.Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

      ***** 29/12/2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Tüzüğümüzün 15. Maddesinde yapılan değişiklikle alakalı Samsun Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün Yazısı ve değişen madde içeriğini görmek aşağıdaki sayfa bağlantılarını tıklayınız. Düzenlenmiş hali ile madde aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

          Sayfa 1 – Sayfa 2

1-  Üye Aidatı : Üyelerden 500.00 TL . Giriş aidatı alınır.Yıllık ise 500.00TL aidat alınır.Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2 – Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3 – Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı , gezi ve eğlence , temsil , konser , spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler

4 – Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler

5 – Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar

6 – Derneğin , amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7 – Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 16 : Defter tutma esaları;

       Dernekte , işletme hesabı esasına göre defter tutulur.ancak,yılık brüt gelirin Maliye Bakanlığının belirlediği hadleri aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

       Bilanço esasına geçilmesi durumunda , üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse ,takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

       Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

       Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda , bu ticari işletme için , ayrıca Vergi Usulu Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun tutulur.

Tutulacak Defter

Dernekte , aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1 – Karar defteri : Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararlarının bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2 – Üye Kayıt Defteri : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri , derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3 – Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evraklar , tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4 – Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kulanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5 – İşletme Hesabı Defteri : Dernek adına gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu  deftere işlenir.

6 – Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları , bu belgelerin adı , soyadı  ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço Esasında Tutulacak Defterler ve Uyulacak Esaslar Aşağıdaki Gibidir:

1- (a) bendinin 1,2,3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri , Büyük Defteri ve Envanter Defteri : Bu defterlerin tutulma usulleri ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

       Dernekte , tutulması zorunlu olan defter kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir.ve defterin ara tasdik yapılmaz.ancak,bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin ,kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda , her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

       İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında 31 Aralık tarihi itibari ile “ İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise yıl sonlarında 31 Aralık tarihi itibari ile Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 17 –Gelir ve gider belgeleri;

       Dernek gelirleri,”Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

       Dernek giderleri ise fatura ,perakende satış fişi , serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.Ancak derneğin Gelir Vergisi Kanunun 94.maddesi kapsamında bulunan ödemeler için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası , bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

       Dernek tarafından kişi , kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “ Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır.Kişi , kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “ Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

       Alındı Belgeleri

       Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla , matbaaya bastırılır.

       Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü,matbaadan teslim alınması,deftere kaydedilmesi , eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

       Yetki Belgesi

       Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler,yetki süresi de belirtilmek suretiyle , yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği,imzası ve fotograflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi” dernek tarafından 3 nüsha olarak düzenlenecek ,dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca ,15 gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler , ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.Yetki belgesinin kullanımı , yenilenmesi,iadesi ve şair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

       Gelir ve gider Belgelerinin Saklama Süresi;

       Defterler hariç olmak üzere , dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri,harcama belgeleri özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere , kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

       Beyanname Verilmesi

       Madde 18 – Derneğin , bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işletmelerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak,her takvim yılının ilk 4 ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

       Bildirim Yükümlülüğü

       Madde 19 – Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

       Genel Kurul Sonuç Bildirimi

       Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde , yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

       Genel Kurul Sonuç Bildirimine;

1-       Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-       Tüzük değişikliği yapılmışsa , tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazları Belirlenmesi

       Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren 30 gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından ,yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce ”Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” 2 nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna ,yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği,varsa bu konuda düzenlenen protokol ,sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların banklar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirim” ne eklenerek , protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

       Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “ Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle , değişikliği izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

       Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

       Derneğin İç Denetimi

       Madde 20 – Dernekte genel kurul , yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi,bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.Genel kurul , yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,denetim kurulunun yükümlüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda 1 defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.Genel kurul,yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim kurulunun yükümlüğünü ortadan kaldırmaz.

       Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.Genel kurul veya yönetim kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılabilir.

       Derneğin Borçlanma Usulleri

       Madde 21 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapılır. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma,derneğin kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılmaz.

       Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

       Madde 22-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantı çoğunluk aranmaz.Ancak , bu toplantıya katılan üye sayısı , yönetim  ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz .Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür.Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

       Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Şekli

       Madde 23-Genel Kurul ,her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan yelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı , yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

       Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3üdür.Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

       Tasfiye İşlemleri

       Genel kurulca fesih kararı verildiğinde , derneğin para , mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.Bu işlemlere,feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına “Tasfiye Halinde Samsun İş Kadınları Derneği” ibaresi kullanılır.

       Tasfiye kurulu,mevzuata uygun olarak derneğin para , mal, ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.Bu kurul , önce derneğin hesaplarını inceler.İnceleme esnasında derneğe ait defterler , alındı belgeleri , harcama belgeleri ,tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para ,mal ve haklar , genel kurulda belirlenen yere devredilir.Genel kurulda devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devir edilir.

       Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri , mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3 ay içinde tamamlanır.

       Derneğin para,mal,ve haklarının tasfiye ve intikal işlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun 7 gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

       Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.Bu görev bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir.Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 yıldır.

       Hüküm Eksikliği

       Madde 24 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu , Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara aften çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

       Geçici Madde 1 – İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar , derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri ;

Ad ve Soyadı  :                                             Görev Ünvanı        :

Bu tüzük 24 (Yirmidört) madde ve 1 (Bir ) geçici maddeden ibarettir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.